Sjekkliste for involvering av rekrutterende ledere

Last ned gratis sjekkliste her!

Alle vinner på å ha strukturerte rekrutteringsprosesser der det finnes et felles mål basert på definerte kjøreregler – du som rekrutterer, rekrutterende leder, kandidatene og bedriften som helhet. 

Kanskje har du opplevd utfordringer som:

  • Den rekrutterende lederen stoler mye på magefølelsen?
  • Dårlig kommunikasjon mellom HR og leder om behov i forkant?
  • Tidspress?
I denne sjekklisten har vi utarbeidet noen punkter som bidrar til effektiv kommunikasjon mellom HR og rekrutterende leder. 
Sjekkliste for involvering av rekrutterende ledere