Datum för det här eventet har passerat.

Är du intresserad av att medverka på framtida event – fyll i dina uppgifter i formuläret för att inte missa nästa.

Aktuella utbildningar och event

Vilken kandidat kommer att vara den säkraste investeringen?

– Välkommen på frukostseminarium med tema People Analytics tillsammans med Cubiks och kundcase från Forex

I varje rekrytering strävar vi efter att kunna förutsäga kandidatens framtida prestation i så hög grad som möjligt. För företag som rekryterar många kandidater, och får höga volymer med ansökningar, är det en utmaning att rekrytera rätt person och samtidigt hinna med allt kringarbete volymrekrytering innebär. Följden blir ofta en hög personalomsättning och svårare att behålla rätt kompetens i företaget. 
 
En kombination av metoder, som inkluderar tester, ger högre validitet i val av kandidat och med rätt teknik kan vi idag effektivisera mycket av den administrativa delen. Men vi får också värdefull data som gör det möjligt att gå ännu ett steg längre i våra förutsägelser om kandidatens framtida prestation. Det kallas People analytics – big data för HR – och är det vassaste sättet just nu för att i högsta möjliga mån kunna förutspå en medarbetares framtid inom företaget.
 
Vi bjuder nu in till en frukost på temat där vi med en blandning av praktiska exempel och kundcase förklarar hur big data, people analytics och tester fungerar tillsammans för att underlätta processer och beslut vid volymrekrytering. Självfallet får du även veta hur du kan komma igång och arbeta med det rent praktiskt.

Under frukosten kommer vi bland annat att prata om:

  • Vilka egenskaper karaktäriserar de mest framgångsrika medarbetarna och vad ska ni därmed leta efter vid rekrytering?
  • Hur du analyserar anledningar till personalomsättning och får en bild av orsaker till hög sjukfrånvaro.
  • Hur arbetar du med tester vid höga volymer av kandidater rent praktiskt och hur man i detta kan arbeta mer med att rekrytera på potential.

Kundcase: FOREX Bank

Dagens kundcase presenteras av Helena Selinder från FOREX Bank som berättar om ett vanligt scenario i form av internt förändringsmotstånd, datadriven rekrytering med hjälp av analyser och vägen mot anställningar med högre kvalitet.
 
Varmt välkommen!